מה הם הטריגרים להתפרצות הרפס ואיך מזהים את הסימנים המקדימים?

ד"ר אלינה לוזינסקי

וירוס ההרפס מוכר לכולנו כאותם נגעים ושלפוחיות מכאיבים שמופיעים על העור, מקשים על הפעלת הפה, למשל, ולפעמים אף יכולים להקשות על הבליעה. כידוע, כיום ישנם קרמים שונים לטיפול בהרפס, אשר מגיעים ליעילות גבוהה במיוחד כאשר משתמשים בהם עוד לפני ההתפרצות. אך כיצד אפשר לדעת מתי ההתפרצות מתקרבת? מתברר שישנם טריגרים (גורמים המעוררים פעולה) ידועים להתפרצות, וסימנים מקדימים, שיכולים לסייע.

כל אדם ו'סימני הזיהוי' שלו

כבר כאן נדגיש כי אותם טריגרים וסימני זיהוי שונים בין אדם לאדם. אנשים אשר מתמודדים עם התפרצויות תדירות של הרפס, יודעים לזהות את אותם סימנים מקדימים בזמן, פשוט משום שיש להם, לצערם, ניסיון רב עם המחלה.

אם כן, מה הם הטריגרים / הגורמים המעודדים האפשריים להתפרצות הרפס?

 • מתח
 • חשיפה ארוכה לשמש
 • מחזור
 • טיפולי שיניים וטיפולים דנטליים
 • טיפולים אסתטיים המערבים את סביבת הפה (ובעיקר 'הזרקות' למיניהן)
 • מחלות חום


לצד הטריגרים, כאמור, ישנם סימנים מקדימים שיכולים לסייע בזיהוי ההתפרצות המתקרבת:

 • עקצוץ בשפתיים, בנקודה שבה מאוחר יותר אמורה להתפתח השלפוחית
 • חולשה
 • חום
 • תחושה כללית רעה
 • נפיחות של בלוטות לימפה אזוריות

להקדים תרופה למכה – תרתי משמע

יש לציין כי היום מוצעים כמה טיפולים להרפס, אחד הנפוצים מביניהם הוא כמובן השימוש בקרם למריחה מקומית, לדוגמה קרם מסוג של פנליפס, (חומר פעיל penciclovir  W/W1%, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש) המיועד לטיפול מקומי בפצעי קור – הרפס השפתיים, (שנקרא גם Herpes labialis). פנליפס מגיע בצורת קרם בצבע לבן למריחה באופן מקומי. קרמים אלה נחשבים יעילים כשהם נמרחים על האזור הנגוע עוד לפני ההתפרצות, או בשלבים הראשונים ביותר שלה.

 לדיווח על תופעות לוואי
בנוסף ניתן לדווח לחברת פאדאגיס באמצעות הכתובות הבאה: padagis.co.il

תנאים כלליים לשימוש באתר
כל המידע המופיע באתר זה מיועד לצורך אספקת מידע כללי בלבד ואינו מהווה עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרתם של התכנים ו/או המידע, על כל סוגיו, הנזכרים באתר היא לסייע ולהרחיב את הידע בנושאים שונים ואינם תחליף לפנייה למומחה מתאים. אשר על כן יש להתייחס לתכנים בזהירות הנדרשת ובכל מקרה אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית. המידע והתכנים המובאים באתר ניתנים כמות שהם (“AS IS”) וללא אחריות מכל סוג שהוא. העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ואין לו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי חברת פריגו ישראל סוכנויות בע”מ ו/או מי מטעמה (להלן: “החברה”) וכל גורם אחר הפועל לשם עריכתו והפקתו של האתר (להלן: “הגורמים המפעילים”), והחברה והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש כאמור.
כל הסימנים, שמות המוצרים, סיסמאות ושירותים המופיעים באתר, אך לא רק, (ה”סימנים מסחריים”) מוגנים על ידי זכויות יצורים ואין להעתיקם ו/או להפיצם ו/או לשכפלם ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. הגורמים המפעילים את האתר והחברה אינם מתחייבים שהשירות הניתן יינתן כסדרו ובאופן רציף או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים כלשהם, והגורמים המפעילים והחברה לא יהיו אחראים לכל נזק לרבות נזק ישיר ו/או עקיף וכיו”ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך. החברה מאפשרת להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר בתנאים האמורים לעיל ואולם מובהר כי החברה תהא רשאית להסיר כל מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר כולו או חלקו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
באתר ייתכנו קישורים לאתרים ו/או מקורות אחרים, והחברה אינה אחראית באופן כלשהו למובא באתרים ו/או בדפים הנ”ל וההתחברות לאתרים ו/או לדפים כאמור הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
החברה רשאית בכל עת לעדכן את התנאים הנ”ל בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי והמשתמש יהיה מחויב בכול התנאים כפי שיהיו מעת לעת, ואשר על כן עליו לבדוק תנאים אלו מדי תקופה.