מה גורם לתופעה המרגיזה? האם זה באמת קורה יותר בחורף? והכי חשוב – מה עושים כשזה קורה?
כל מה שאתם חייבים לדעת על אחד מהווירוסים שעלול לגרום לכם למבוכה

ד"ר בוריס צוקרוב, מומחה למחלות עור

זה כואב, מגרד, בולט בשטח והורס כל פוטנציאל לנשיקה לוהטת עם הדייט או אפילו עם הדודה. כן, הווירוס הבלתי חינני שנקרא "הרפס השפתיים", גורם להופעה של שלפוחיות ופצעים באזור הפה והאף, והוא אחד המביכים שיש. החדשות הטובות: כיום קיימות משחות מתקדמות כגון "פנליפס", המאפשרת לטפל בהרפס גם טרם הופעת הפצעים וכן לטפל בפצעים גם לאחר שהופיעו.

מהו הזמן האולטימטיבי לטיפול ומה הסיכוי שזה יחזור? העובדות לפניכם.

הנה כמה עובדות חשובות על וירוס ההרפס:

  • וירוס ההרפס למעשה חי בתוך התאים בגוף והורס אותם בו זמנית. התאים שנפרדים זה מזה הם אלה שבפועל גורמים לשלפוחיות.
  • מעבר למבוכה הנלווית להופעת הפצע, התופעה מאוד מדבקת, בעיקר בשלב שבו נראים הנגעים על פני השפתיים. במקרה כזה כדאי להימנע מנשיקות או ממגע בפה הסובל, במיוחד כשמדובר בילדים או בקשישים שמערכת החיסון שלהם רגישה יותר.
  • הסיבה להרפס אינה ברורה לחלוטין. ההערכה היא שהוא מתרחש על רקע של החלשות מערכת החיסון. גם לחץ נפשי או פיזי עלולים להשפיע ולהחמיר את התופעה.
  • למרות המיתוס, לא מדובר בתופעה השכיחה בימי החורף בלבד. עם זאת, נמצא כי אקלים יבש כמו במדבר למשל או באזורי סקי, עשוי להשפיע על הופעת הנגעים.
  • בשלב ההתחלתי של ההרפס תורגש צריבה או עקצוץ מקומי שיתנפחו בהדרגה. בתוך 24 שעות יופיעו גם השלפוחיות האופייניות.
  • מומלץ לטפל בהרפס עוד בשלב הראשון בטרם הופעת הפצעים, על ידי מריחת משחה מתאימה. במידה והפצעים כבר יצאו, מומלץ להשתמש במשחה המטפלת פצעים גם לאחר יציאתם.
  • התופעה עוברת תוך 5-7 ימים, אך במקרים רבים היא חוזרת שנית. במקרה שחוויתם הרפס מעל 3 פעמים בשנה, רצוי להתייעץ עם רופא מומחה שיציע טיפול מניעתי.
  • רבים סובלים מהרפס ללא ידיעתם משום שהוא קיים אצלם במצב "רדום". עניין זה חסר חשיבות מאחר שהדבקה מתאפשרת, כאמור, רק בשלב הופעת הנגעים.

 

המידע באדיבות ד"ר בוריס צוקרוב, מומחה למחלות עור.

 לדיווח על תופעות לוואי
בנוסף ניתן לדווח לחברת פאדאגיס באמצעות הכתובות הבאה: padagis.co.il

תנאים כלליים לשימוש באתר
כל המידע המופיע באתר זה מיועד לצורך אספקת מידע כללי בלבד ואינו מהווה עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרתם של התכנים ו/או המידע, על כל סוגיו, הנזכרים באתר היא לסייע ולהרחיב את הידע בנושאים שונים ואינם תחליף לפנייה למומחה מתאים. אשר על כן יש להתייחס לתכנים בזהירות הנדרשת ובכל מקרה אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית. המידע והתכנים המובאים באתר ניתנים כמות שהם (“AS IS”) וללא אחריות מכל סוג שהוא. העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ואין לו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי חברת פריגו ישראל סוכנויות בע”מ ו/או מי מטעמה (להלן: “החברה”) וכל גורם אחר הפועל לשם עריכתו והפקתו של האתר (להלן: “הגורמים המפעילים”), והחברה והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש כאמור.
כל הסימנים, שמות המוצרים, סיסמאות ושירותים המופיעים באתר, אך לא רק, (ה”סימנים מסחריים”) מוגנים על ידי זכויות יצורים ואין להעתיקם ו/או להפיצם ו/או לשכפלם ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. הגורמים המפעילים את האתר והחברה אינם מתחייבים שהשירות הניתן יינתן כסדרו ובאופן רציף או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים כלשהם, והגורמים המפעילים והחברה לא יהיו אחראים לכל נזק לרבות נזק ישיר ו/או עקיף וכיו”ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך. החברה מאפשרת להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר בתנאים האמורים לעיל ואולם מובהר כי החברה תהא רשאית להסיר כל מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר כולו או חלקו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
באתר ייתכנו קישורים לאתרים ו/או מקורות אחרים, והחברה אינה אחראית באופן כלשהו למובא באתרים ו/או בדפים הנ”ל וההתחברות לאתרים ו/או לדפים כאמור הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
החברה רשאית בכל עת לעדכן את התנאים הנ”ל בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי והמשתמש יהיה מחויב בכול התנאים כפי שיהיו מעת לעת, ואשר על כן עליו לבדוק תנאים אלו מדי תקופה.