איך מטפלים בהרפס בצורה יעילה?

ד"ר אלינה לוזינסקי

הרפס הוא וירוס נפוץ מאוד, שכבר בגיל קטן נמצא בקרב רבים מהילדים. הסיבה לכך היא בעיקר כושר ההדבקה שלו, שכן מספיק מגע בלבד כדי להעבירו מאדם אחד לאחר. אומנם רוב הנשאים של הנגיף לא יחוו סימפטומים או התפרצויות, בטח ובטח שלא חריפות ומשמעותיות, אך אלו שכן עשויים לחוות רגעים לא נעימים בכלל.

אז כיצד מטפלים בהרפס בצורה יעילה?

על שלושה טיפולים העולם עומד (ואולי עוד אחד בדרך)

כיום מוצעים שלושה טיפולים עיקריים בהרפס:

  1. קרמים/משחות מקומיות – קרם כדוגמת פנליפס (חומר פעיל Penciclovir   W/W1%. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש). הקרם המיועד לטיפול מקומי בפצעי קור – הרפס השפתיים, שנקרא גם Herpes labialis, מגיע בצבע לבן. קרם זה נמרח על האזור הנגוע ומסייע בעצירת התפשטותו ובהפחתת עוצמת ההתקף.
  2. כדורים – בשלב מתקדם של ההתקף, כאשר הקרמים/המשחות אינם אפקטיביים דיים, ניתן להשתמש בכדורים לטיפול בהרפס, אך יש לזכור כי מדובר בטיפול אינטנסיבי.
  3. עירוי – טיפול שנעשה בבית החולים או במרכז רפואי מתאים, וכולל מתן תרופה דרך הווריד. זו כמובן האפשרות שנחשבת לא נוחה ולא נעימה בעליל, ולכן ננקטת רק כאשר מדובר בהכרח, לרוב בהתקפים חזקים במיוחד.


עוד נציין כי בימים אלו נמצא המחקר לפיתוח חיסון להרפס בשלב מתקדם יחסית, אך אין לדעת מתי אופציה זו תהיה זמינה עבור הציבור הרחב.

המפתח הוא מניעה

כעת, כשכל האפשרויות עומדות לפניכם, חשוב לזכור: טיפול אפקטיבי ויעיל מתחיל בזיהוי מוקדם של ההתקף הנובע מהרפס לביאליס. אנשים 'מנוסים', אשר חוו כמה התקפים בחייהם, יודעים לזהות את הסימנים המקדימים לכך ולפנות לטיפול המתאים להם. ישנם אף כאלו שרוכשים באופן קבוע, אחת לתקופה, את הקרם/המשחה הטיפוליים, משום שהם יודעים שההתקף של הרפס השפתיים מופיע בתדירות מסוימת וקבועה יחסית.

עוד נציין כי כאשר ההתקף הגיע לשלב השלפוחיות והנגעים הנראים לעין באזור השפתיים, ניתן גם להשתמש בקרם דוגמת פנליפס שהראה יעילות לא רק בשלב שלפני הופעת הפצע (השלפוחית) אלא גם לאחר יציאתו הן בהפחתת כאב והן בקיצור ההחלמה.

 לדיווח על תופעות לוואי
בנוסף ניתן לדווח לחברת פאדאגיס באמצעות הכתובות הבאה: padagis.co.il

תנאים כלליים לשימוש באתר
כל המידע המופיע באתר זה מיועד לצורך אספקת מידע כללי בלבד ואינו מהווה עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרתם של התכנים ו/או המידע, על כל סוגיו, הנזכרים באתר היא לסייע ולהרחיב את הידע בנושאים שונים ואינם תחליף לפנייה למומחה מתאים. אשר על כן יש להתייחס לתכנים בזהירות הנדרשת ובכל מקרה אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית. המידע והתכנים המובאים באתר ניתנים כמות שהם (“AS IS”) וללא אחריות מכל סוג שהוא. העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ואין לו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי חברת פריגו ישראל סוכנויות בע”מ ו/או מי מטעמה (להלן: “החברה”) וכל גורם אחר הפועל לשם עריכתו והפקתו של האתר (להלן: “הגורמים המפעילים”), והחברה והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש כאמור.
כל הסימנים, שמות המוצרים, סיסמאות ושירותים המופיעים באתר, אך לא רק, (ה”סימנים מסחריים”) מוגנים על ידי זכויות יצורים ואין להעתיקם ו/או להפיצם ו/או לשכפלם ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. הגורמים המפעילים את האתר והחברה אינם מתחייבים שהשירות הניתן יינתן כסדרו ובאופן רציף או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים כלשהם, והגורמים המפעילים והחברה לא יהיו אחראים לכל נזק לרבות נזק ישיר ו/או עקיף וכיו”ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך. החברה מאפשרת להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר בתנאים האמורים לעיל ואולם מובהר כי החברה תהא רשאית להסיר כל מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר כולו או חלקו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
באתר ייתכנו קישורים לאתרים ו/או מקורות אחרים, והחברה אינה אחראית באופן כלשהו למובא באתרים ו/או בדפים הנ”ל וההתחברות לאתרים ו/או לדפים כאמור הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
החברה רשאית בכל עת לעדכן את התנאים הנ”ל בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי והמשתמש יהיה מחויב בכול התנאים כפי שיהיו מעת לעת, ואשר על כן עליו לבדוק תנאים אלו מדי תקופה.